FAIRLY SINGAPORE 3D2N

 


แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

 • โรงแรมย่านตัวเมืองสิงคโปร์ ในริสรายชื่อขอรัฐบาลกำหนด
 • ล่องเรือ Bumboat ชมความสวยงามของแม่น้ำสิงคโปร์
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตรเข้าชม Floral Fantasy
 • นำท่านชอปปิ้งสายเล็กๆ ย่าน ฮาจิ(Haji Lane) ที่เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่นของวัยรุ่นและหนุ่มสาวสิงคโปร์

 

วันแรกกรุงเทพฯ –สิงคโปร์ –เข้าพักที่โรงแรมเพื่อรอผล                                                   (D)

........ น.เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน ................ 

 

เอกสารสำหรับการเช็คอินที่สนามบิน

1.เอกสารที่ได้รับการอนุมัติเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ (VTP PASS)ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียน

2.เอกสารรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิด แบบ ART+ใบรับรองแพทย์ผลเป็นลบ  ภายใน 48 ชม.ก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 

ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง

3.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

(the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-VACCEIN PASSPORT (สามารถทำการจองลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด) 

ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง

4. ลูกค้า Download Application : Trace Together  https://www.tracetogether.gov.sg/  

5.กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 

ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียน

 

.......... น.เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน ........................ เที่ยวบินที่ .............(VTL FLIGHT)

.......... น.เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

***ทำการเข้าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินชางกีโดยทำการจองจาก https://safetravel.changiairport.com/#/   (ค่าบริการ 125 SGD ไม่รวมในราคาแพ็คเกจ) และต้องทำการของก่อนเดินทาง (ทัวร์สามารถช่วยจองให้ได้ ราคา 3,250 บาท) 

***ผู้เดินทางระยะสั้น/นักท่องเที่ยวจะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในกรณีติดเชื้อโควิด-19 ในสิงคโปร์ ในวงเงิน 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และเดินทางเข้าสิงคโปร์ด้วยเที่ยวบินที่ระบุว่าเป็น VTL Flight เท่านั้น (ไม่รวมในราคาแพ็คเกจ) (ทัวร์สามารถช่วยจองให้ได้ ราคาประมาณ 520 บาท)

 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมเพื่อรอผลตรวจ RT-PCR เป็นระยะเวลา 6-24 ชั่วโมง ในลิสต์รายชื่อที่รัฐบาลสิงคโปร์กำหนด  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ แบบกล่อง BENTO BOX

 

วันที่สอง รอผลตรวจ PCR – Bumboat - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - Floral Fantasy - ฮาจิเลน       (B/-/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

-ลูกค้าทำการตรวจ Self-Procured ART kits ด้วยตนเอง ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน (ตามกฎใหม่จากรัฐบาลสิงคโปร์ update วันที่ 20 JAN 2022) สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป ราคาอันละประมาณ 10 SGD 

ไม่รวมในราคาแพคเกจ 

- ก่อนเดินทางเข้าไทย ไม่เกิน 72 ช.ม. ต้องทำการตรวจ RT-PCR ค่าบริการประมาณ 150 SGD หรือประมาณ 3,900 บาท (รวมรถรับ-ส่ง) ไม่รวมในราคาแพคเกจ 

 

นำท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษที่เชิญชวนให้คุณไปสัมผัสและเข้าถึงวิถีชีวิตแบบคนสิงคโปร์อย่าง

แท้จริงนั่งเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลต์

ของสิงคโปร์ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพาน Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น

 

 

จากนั้นเข้าชม GARDEN BY THE BAY  รวมค่าเข้าชม Floral Fantasy (รวมค่าบัตรแล้ว) ZONE เปิดใหม่ล่าสุดในช่วง COVID  เรือนกระจกในร่มแห่งที่สองจากทั้งสามแห่งของ Gardens by the Bay นั้นคืออาณาจักรของประวัติศาสตร์และจินตนาการ แต่ละโซนจากทั้งหมดสี่โซนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันนี้บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ ตั้งแต่เทพนิยายปรัมปราและสวนลอยแห่งบาบิโลน (Hanging Gardens of Babylon) ซึ่งมีโพรงขนาดใหญ่ รูปแกะสลักจากไม้ที่งดงามน่าทึ่ง และงานศิลปะจากดอกไม้อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD)

 

OPTIONAL TOUR

หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **

FLOWERS DOME

CLOUD FOREST

Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม

Cloud Forest จะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก

 

จากนั้นนำท่านสู่ ฮาจิ(Haji Lane) หรือ ตรอกฮัจญี เป็นถนนช้อปปิ้งสายเล็กๆที่เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่นจากร้านค้าและดีไซเนอร์อิสระของวัยรุ่นและหนุ่มสาวสิงคโปร์ อยู่ที่ย่านกัมปง กีลาม(Kampong Glam) ร้านค้าส่วนใหญ่จะเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และพวกสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆ เป็นที่รู้จักกันดีจากรูปภาพของร้านค้าที่ที่ตกแต่งและทาสี สดใสที่บ้านเรือนแบบตึกแถวสไตล์โคโลเนียล 2 ชั้น รวมทั้งภาพกราฟฟิติที่ผนังบ้านที่บ่งบอกความเป็นอินดี้ของตรอกนี้ได้อย่างดี และที่ปลายสุดของตรอกฮาจิ(Haji Lane)ใกล้กับถนน Beach Road จะมีพวกร้านคาเฟ ร้านอาหาร และผับสไตล์นั่งเล่น นั่งดื่มชิวๆ ไว้บริการด้วย

 

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรม ***อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย***

วันที่สามอิสระตามอัธยาศัย (B/-/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

***อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย***

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

เอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย  ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน

1.ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียนให้)

2.แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็น Negative 

…… น.ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ............... เที่ยวบินที่ ..........

....... น.เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

เมื่อเดินทางถึงไทย

1. แสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ทำการตรวจจากสิงคโปร์

2. แสดงเอกสารการจองและชำระเงินค่าตรวจ RT-PCR ของไทยและค่าโรงแรม SHA++ / AQ / OQ หรือ AHQ 2 คืน วันแรก และวันที่ 5 ของการเดินทาง ตามระบบ TEST&GO (โรงแรมวันแรก และวันที่5 ต่างโรงแรมต่างพื้นที่ได้) (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

3. เดินทางรอผลตรวจ ณ ห้องพักหากมีผลเป็นลบ สามารถเดินทางกลับได้ทั่วประเทศ

 หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

อัตราค่าบริการสำหรับเดินทาง (พักห้องละ 2-3 ท่าน)***ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน***

โรงแรม

2-3 ท่าน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

พักเดี่ยว

หมายเหตุ

IBIS Bencoolen 

Bugis (3ดาว)

11,999.-

8,999.-

7,999.-

4,500.-

 

Village Hotel 

@Albert Court (3.5ดาว)

12,555.-

9,555.-

8,555.-

4,900.-

Surcharge 1,500.-per pax
15-18 Feb (Singapore Airshow)
28-31 Mar (Food & Hotel Asia)

Furama City Center 

China Town (4ดาว)

12,999.-

9,999.-

8,999.-

5,900.-

Surcharge  1,000.-per pax
14-17 Feb – Singapore Air Show)/
28-30 Mar – Food & Hotel Asia

 

ราคาตั๋วเครื่องบิน VTL FLIGH เช็คราคาอับเดท อีกครั้งตามวันเดินทาง

สายการบิน

ไฟท์บิน

ราคา

FLYSCOOT (TR)

BKK-SIN TR607 1155 -1535(VTL FLIGH)

5,950.-

SIN-BKK TR610 1600-1730

SINGAPORE AIRLINE (SQ)

BKK-SIN SQ705 0940-1305  (VTL FLIGH)

7,950.-

SIN-BKK SQ714 1710-1845

อายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง          ราคาเท่าผู้ใหญ่

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 3 ในห้องลดราคา 2,000 บาท

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียงลดราคา 1,000 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

 

บริการเสริมสำหรับแพ็คเกจ

♦ ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินประเทศสิงคโปร์ 125 SGD หรือประมาณ 3,250 บาท 

♦ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย 150 SGD หรือประมาณ 3,900 บาท (รวมรถรับ-ส่ง)

♦ค่าประกันการเดินทางความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ COVID TRAVEL INSUARANCE เงื่อนไขตามกรมธรรค์ ค่าเบี้ยประกันประมาณ 20 SGD ประมาณ 520 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร์

-เด็กอายุ 12 ปี และต่ำกว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด แต่ต้องมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านั้นโดยเด็กไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 2 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ต้องตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเข้าไทย

♦อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนตามที่กำหนดและมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

♦เด็กอายุ 12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

♦ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือไม่ได้รับวัคซีน แต่ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ 

♦เด็กอายุ 2-16 ปี ต้องมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ

♦เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่จำเป็นต้องมีผลตรวจ แต่ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ และสามารถเข้ามาตรวจหาเชื้อโดย ATK ที่ประเทศไทยได้

เอกสารการเดินทาง
♦หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

♦ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

อัตรารวม

 ♦แพ็คเกจราคานี้ สำหรับเดินทาง ผู้ใหญ่ 4 ท่าน ขึ้นไป

♦รวมอาหารเช้า 2 มื้อ , อาหารค่ำ 1 แบบกล่อง BENTO BOX

♦ค่ารถตู้บริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์

♦ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 

♦ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน 

♦ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 

♦ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานี้ไม่รวม

♦***ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน***

♦ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถท่านละ วันละ 5 SGD 

♦ค่าตรวจ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง และประกันโควิค ในประเทศสิงคโปร์ (รายละเอียดอยู่ในบริการเสริม)  

♦ค่าตรวจ ATK จากโรงพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย์ ก่อนออกจากประเทศไทย 48 ชั่วโมง โดยข้อมูลในเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิดจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.1 ภาษาอังกฤษเท่านั้น 1.2 เอกสารจะต้องระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขพาสปอร์ต ของผู้ที่เดินทาง 1.3 วันที่ตรวจและผลตรวจเป็นลบ 1.4 เอกสารต้องไม่ใช่เป็นลายมือเขียน ราคาประมาณ 500-1,800 บาท (ขึ้นอยู่กับสถานที่ตรวจ)

♦แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 2 คืน พร้อมรถรับส่งสนามบิน และ ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 

♦ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT

♦ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

♦ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

♦ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

วัคซีนที่ประเทศสิงคโปร์อนุญาตให้เข้าประเทศ

(a) Vaccination Requirement

Vaccinations Accepted by Singapore

Travellers are considered fully vaccinated if they meet the following conditions at least 2 weeks before arrival in Singapore:

Received the full regimen of WHO EUL Vaccines (below), from a specific manufacturer, and

♦ Met the minimum dose interval period.

 

Manufacturer 

Name of Vaccine 

Dose(s)  

Required

Minimum Interval between  Doses

Pfizer/BioNTech 

BNT162b2/COMIRNATY 

Tozinameran (INN)

17 days

Moderna 

mRNA-1273 

24 days

Astrazeneca 

AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19) 

24 days

Serum Institute of 

India

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 

2

Janssen 

Ad26.COV2.S 

NA

Sinopharm 

SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated  (InCoV)

17 days

Sinovac 

COVID-19 Vaccine (Vero Cell),  

Inactivated/CoronavacTM

13 days

Covaxin 

Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 

24 days

Any WHO EUL vaccine (mixed): 

• BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN)

17 days

 

 

Manufacturer 

Name of Vaccine 

Dose(s)  

Required

Minimum Interval between  Doses

• mRNA-1273 

• AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19) 

• Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 

• Ad26.COV2.S 

• SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated (InCoV) 

• COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated/CoronavacTM • Bharat Biotech BBV152 COVAXIN®

   

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 

 • หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
 • ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ

      ♦หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า

      ♦เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกันRequest สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอ

      ♦บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

      ♦บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

     ♦บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 1,210,469