RED HOT PATTAYA เที่ยวเกาะล้าน หาดตาแหวน 2 วัน 1 คืน

RED HOT PATTAYA เที่ยวเกาะล้าน หาดตาแหวน 2 วัน 1 คืน

ดำน้ำเกาะสาก  ซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ทะเลเผา

ล่องเรือกหมึก  มองช้างคาเฟ่ ตลาดน้ำ4าค พัทยา

พิพิธภัณฑ์สามมิติART IN PARADISE

ปราสาทสัจธรม  ดำน้ำเกาะสมสา

วันแรก          พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน – เล่นน้ำหาดตาแหวน

09.30 น.      รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรองสังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

 
 

โปรดเตรียม  : กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ต ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น

10.00 น.      ออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ้ทสู่เกาะล้าน (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) ถึงเกาะล้าน (หาดตาแหวน) ส่งท่านที่ท่าเทียบเรือ ให้ทุกท่านได้อิสระเล่นน้ำชายหาดตามอัธยาศัย (อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)

*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ ทัวร์จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise และทานอาหารกลางวันที่สวนอาหารเรือนไทย เป็นการทดแทน

 
 

15.00 น.       สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก-เช็คอิน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ Red Planet Hotel https://www.redplanethotels.com/th/  สะดวกสบายเดินไปชายหาดพัทยาได้ใน 5 นาที หรือจะไปเดินเล่นช้อปปิ้งให้เย็นฉ่ำใน Central Marina ก็เพียงแค่ข้ามถนนไปก็ถึงแล้ว (อาหารค่ำอิสระตาม อัธยาศัย)

 

วันที่สอง     มองช้างคาเฟ่ – ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา – Legend Siam 
                  ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

เช้า             เช็คเอาท์(การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

10.00 น.    แวะเที่ยวชม “มองช้างคาเฟ่” เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 10.00-19.00 น. มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมชมการแสดง “คัชชาช์แฟนตาซีโชว์” Kassha Fantasy Showวันละ 3 รอบคือ 11.30, 13.30 และ 15.30 (วันหยุดเพิ่มรอบเย็น 17.00 น.) นอกจากบรรยากาศเกร๋ๆ ที่จะให้ทุกท่านได้เก็บภาพสวยๆ ยังมีกิจกรรมต่างให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยน๊า เช่น อาบน้ำช้าง, ขี่ช้างชมธรรมชาติ, ให้อาหารช้าง

บ่าย              เข้าชม “ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา” พร้อมต้อนรับทุกท่านแวะมาชม-ชิม-ช้อป-แช๊ะ กับบรรยากาศย้อนยุคของตลาดน้ำ ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย พร้อมของอร่อยพื้นบ้านจากทุกภาค พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจ

ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง

อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ : Red Hot Pattaya เที่ยวเกาะล้าน เล่นน้ำหาดแสม 2 วัน 1 คืน

ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 ตุลาคม 2565 นี้เท่านั้น

Red Planet Hotel PATTAYAhttps://www.redplanethotels.com/th/ 

จำนวนผู้เดินทาง

พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

Join Tour 2 ท่าน

799.-

 

ขออภัย

ไม่มีบริการห้องพักสำหรับ 3 ท่าน

 

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

500.-

 

 

250.-

 

 

400.-

Private 10-12 ท่าน

799.-

Private 8-9 ท่าน

899.-

Private 6-7 ท่าน

999.-

Private 4-5 ท่าน

1,299.-

 

หมายเหตุ : เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ *Join tour ออกเดินทางทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์ และออกเดินทางได้เมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน จะเปลี่ยนรายการให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise และบริการอาหารกลางวันที่สวนอาหารเรือนไทย เป็นการทดแทน

อัตราค่าบริการ (ตามตารางด้านบน) นี้รวม

1.ค่าห้องพัก 1 คืนสำหรับ 2 ท่าน ที่โรงแรม Red Planet Pattaya (ไม่รวมอาหารเช้า)

2.ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ           3.ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย       2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

3.ทิปเรือตามความพึงพอใจ

 

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง

2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

 

Visitors: 1,202,979