ญี่ปุ่น


PERIODBUSADULTCHILDCHILD/NBINFANT
SINGLE
OCTOBER 2023
5-10 Oct 20231
28,999
28,999
28,999
10,000
8,900
10-15 Oct 20231
30,999
30,999
30,999
10,000
8,900
12-17 Oct 20231
30,999
30,999
30,999
10,000
8,900
19-24 Oct 20231
30,999
30,999
30,999
10,000
8,900
21-26 Oct 20231
30,999
30,999
30,999
10,0008,900

PRO TOKYO FUJI SUNSHINE FREE&EASY 5D3N
PJP20-SL
AIRLINEThai Lion Air (SL)
START PRICE26,999
PERIODBUSADULTCHILDCHILD/NBINFANT
SINGLE
OCTOBER 2023
1-4 Oct 20231
26,999
26,999
26,999
10,000
6,900
6-9 Oct 20231
27,999
27,999
27,999
10,000
6,900
13-16 Oct 20231
31,999
31,999
31,999
10,000
6,900
20-23 Oct 20231
31,999
31,999
31,999
10,000
6,900
22-25 Oct 20231
31,999
31,999
31,999
10,000
6,900
27-30 Oct 20231
27,999
27,999
27,999
10,000
6,900
NOVEMBER 2023
3-6 Nov 20231
29,999
29,999
29,999
10,000
6,900
10-13 Nov 20231
29,999
29,999
29,999
10,000
6,900
17-20 Nov 20231
29,999
29,999
29,999
10,000
6,900
24-27 Nov 20231
29,999
29,999
29,999
10,000
6,900

PRO TOKYO FUJI SNOW WINTER FREE&EASY 5D3N
PJP22-SL
AIRLINEThai Lion Air (SL)
START PRICE27,999

PERIODBUSADULTCHILDCHILD/NBINFANT
SINGLE
DECEMBER 2023
1-5 Dec 20231
31,999
31,999
31,999
10,000
6,900
3-7 Dec 20231
31,999
31,999
31,999
10,000
5,000
8-12 Dec 20231
32,999
32,999
32,999
10,000
6,900
10-14 Dec 20231
31,999
31,999
31,999
10,000
6,900
15-19 Dec 20231
31,999
31,999
31,999
10,000
6,900
17-21 Dec 20231
31,999
31,999
31,999
10,000
6,900
22-26 Dec 2023*1
33,999
33,999
33,999
10,000
6,900
24-28 Dec 2023*1
38,999
38,999
38,999
10,000
6,900
29-2 Jan 2024*1
42,999
42,999
42,999
10,000
6,900
31-4 Jan 2024*1
40,999
40,999
40,999
10,000
6,900
PRO TOKYO FUJI SUNRISE FREE&EASY 5D4N
PJP25-SL
AIRLINEThai Lion Air (SL)
START PRICE21,999
PERIODBUSADULTCHILDCHILD/NBINFANT
SINGLE
OCTOBER 2023

7-11 Oct 20231
29,999
29,999
29,999
10,000
7,900
11-15 Oct 20231
34,999
34,999
34,999
10,000
7,900
18-22 Oct 20231
29,999
29,999
29,999
10,000
7,900
21-25 Oct 20231
35,999
35,999
35,999
10,000
7,900
25-29 Oct 20231
29,999
29,999
29,999
10,000
7,900
28-1 Nov 20231
32,999
32,999
32,999
10,000
7,900
30-3 Nov 20231
31,999
31,999
31,999
10,000
7,900

TOKYO FUJI AUTUMN ใบไม้เปลี่ยนสี
PJP25PRO-SL
AIRLINEThai Lion Air (SL)
START PRICE28,999
PERIODBUSADULTCHILDCHILD/NBINFANTSINGLE
NOVEMBER 2023
1-6 Nov 20231
31,999
31,999
31,999
10,000
7,900
4-9 Nov 20231
30,999
30,999
30,999
10,000
7,900
6-11 Nov 20231
28,999
28,999
28,999
10,000
7,900
8-13 Nov 20231
29,999
29,999
29,999
10,0007,900
11-16 Nov 20231
30,999
30,999
30,999
10,000
7,900
13-18 Nov 20231
30,999
30,999
30,999
10,000
7,900
15-20 Nov 20231
30,999
30,999
30,999
10,000
7,900
18-23 Nov 20231
30,999
30,999
30,999
10,0007,900
20-25 Nov 20231
30,999
30,999
30,999
10,000
7,900
22-27 Nov 20231
30,999
30,999
30,999
10,000
7,900
25-30 Nov 20231
30,999
30,999
30,999
10,000
7,900

PRO TOKYO FUJI SUPER SNOW FREE&EASY 6D4N
PJP26-SL
AIRLINEThai Lion Air (SL)
START PRICE28,999
PERIODBUSADULTCHILDCHILD/NBINFANT
SINGLE
DECEMBER 2023
2-7 Dec 20231
37,999
37,999
37,999
10,000
8,900
4-9 Dec 20231
36,999
36,999
36,999
10,000
8,900
6-11 Dec 20231
36,999
36,999
36,999
10,000
8,900
11-16 Dec 20231
36,999
36,999
36,999
10,000
8,900
13-18 Dec 20231
35,999
35,999
35,999
10,000
8,900
16-21 Dec 20231
35,999
35,999
35,999
10,000
8,900
18-23 Dec 20231
35,999
35,999
35,999
10,000
8,900
20-25 Dec 2023*1
35,999
35,999
35,999
10,000
8,900
23-28 Dec 2023*1
34,999
34,999
34,999
10,000
8,900
25-30 Dec 2023*1
38,999
38,999
38,999
10,000
8,900

Visitors: 1,209,531