Aonang Viva Resort Karbi 3 Day 2 NightAonang Viva Resort

Karbi 3 Day 2 Night

โปรแกรมการเดินทาง

Day 1  ลูกค้าเดินทางถึงที่พักเอง เช็คอิน 14.00น. และพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2  ทานอาหารเช้ามื้อที่ 1 ดำน้ำ 08.05-08.15 น.เจ้าหน้าที่ขับรถมารับ ลูกค้าเพื่อไปทริปดำน้ำดูประการังพร้อมอาหารกลางวันมื้อที่ 2 ตามโปรแกรม                                   (หาดไร่เลย์ ถ้ำพระนาง เกาะหม้อ เกาะทับ ทะเลเเหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ) **จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ** และเดินทางกลับสู่ที่พัก

Day 3  ทานอาหารเช้ามื้อที่ 3 เช็คเอาท์ก่อนเวลา 12.00 น. ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


 

3วัน2คืน

1 เม.ย. - 31 ต.ค. 2020,2021

Season 2

1 -12  เม.ย. 23

16 เม.ย. - 15 พ.ย. 23

Season 3

1-23 ธ.ค.

5 ม.ค. - 31 มี.ค.

Season 4

24 ธ.ค. - 4 ม.ค.

13-15  เม.ย. 23

SuperiorRoom

4,700/ท่าน

4,900/ท่าน

6,300/ท่าน

7,900/ท่าน

Deluxe Room

Pool Access

5,500/ท่าน

6,100/ท่าน

7,700/ท่าน

9,700/ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เด็ก 0-2 ปี ฟรี

เด็ก 3-10 ปี  1,100/ท่าน

Extra Bed ผู้ใหญ่ Season 1-2 2,700บาท/ท่าน

Extra Bed ผู้ใหญ่ Season 3-4 3,700บาท/ท่าน

 

 

3วัน2คืน

1 เม.ย. - 31 ต.ค. 2020,2021

Season 2

1 -12  เม.ย. 23

16 เม.ย. - 15 พ.ย. 23

Season 3

1-23 ธ.ค.

5 ม.ค. - 31 มี.ค.

Season 4

24 ธ.ค. - 4 ม.ค.

13-15  เม.ย. 23

SuperiorRoom

11,300/ท่าน

11,500/ท่าน

12,900/ท่าน

14,500/ท่าน

Deluxe Room

Pool Access

12,100/ท่าน

12,700/ท่าน

14,300/ท่าน

16,300/ท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ราคารวมตั๋วเครื่องบิน 

เด็ก 0-2 ปี ฟรี

เด็ก 3-10 ปี  4,300/ท่าน

Extra Bed ผู้ใหญ่ Season 1-2 5,500บาท/ท่าน

Extra Bed ผู้ใหญ่ Season 3-4 6,500บาท/ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

  • 1.ที่พัก Aonang Viva Resort 3วัน 2คืน (พัก 2 ท่าน/1ห้อง)
  • โปรแกรมดำน้ำ 1 วัน 4เกาะ ทะเลแหวก ไร่เลย์ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะปอดะ โดยเรือหางยาว
  • (จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
  • ไม่รวมค่าอุทยานและสถานที่ต่างๆหากมีการเรียกเก็บ                                            
  • อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)        
  • รถรับ - ส่ง สนามบิน
  • กระเป๋ากันน้ำ 1ใบ/2ท่าน                                                

เงื่อนไข

1. ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป

2. ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

3. ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน

4. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

5. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ  

6. ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น

 

Visitors: 1,208,967