The Splash Koh Chang

The Splash Koh Chang หาดคลองพร้าว

 

   

วันที่

โปรแกรมเดินทาง

1

ลูกค้าเดินทางถึงที่พักด้วยตนเอง – พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯรับประทานอาหารเย็นประมาณ 17.30-18.00 น. ลูกค้าเดินทางไปร้านอาหารด้วยตนเอง - เดินทางกลับที่พัก 

**ร้านอาหารอยู่หาดคลองพร้าว**

2

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – รถรับลูกค้าประมาณเวลา 8.20-8.40 น. โปรแกรมดำน้ำ 4 เกาะ เกาะรัง เกาะหวาย เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ ฯ **จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ **(ไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ)

3

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ ฯ

 

                   


3 วัน 2 คืน

4 ม.ค. 22 -16 เม.ย.22 

**ราคาโปร จองก่อน 28 กุมภา** 

วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี

4 ม.ค. 22 -16 เม.ย.22 

**ราคาโปร จองก่อน 28 กุมภา** 

วันศุกร์-เสาร์

 

17เม.ย.22-31ต.ค.22

Superior Room

3,200/ท่าน

เพิ่มคืน 900/ท่าน

3,500/ท่าน

เพิ่มคืน 1,100/ท่าน

4,300/ท่าน

เพิ่มคืน 1,500/ท่าน

Deluxe Room

3,400/ท่าน

เพิ่มคืน 1,100 /ท่าน

3,700/ท่าน

เพิ่มคืน 1,200/ท่าน

4,600/ท่าน

เพิ่มคืน 1,600/ท่าน

Cottage Room

3,900/ท่าน

เพิ่มคืน 1,300/ท่าน

4,200/ท่าน

เพิ่มคืน 1,500/ท่าน

4,600/ท่าน

เพิ่มคืน 1,600/ท่าน

Family with bunk bed 

(พัก 4 ท่าน)

                    -

-

3,900/ท่าน

เพิ่มคืน 1,400/ท่าน

ใช้ได้ถึง 31/10/22

                                                                                                                                                                                      

                ราคาด้านบนต้องจองและระบุวันเดินทางก่อน 28/02/22 เท่านั้น !!

 เด็ก 0-3 ปี ฟรี

เด็ก 4-10 ปี ไม่เสริมเตียง 2,200 บาท

ผู้ใหญ่เสริมเตียง 4,000 บาท

อัตราค่าบริการ
1.  ที่พัก 3วัน 2 คืน (The Splash Koh Chang) (รร.ติดทะเล,หาดส่วนตัว)
2. ฟรี รถรับ-ส่งจากโรงแรมไปเดย์ทริป
3. ฟรี อาหาร 3 มื้อ อาหารเช้า 2 มื้อที่โรงแรม + อาหาร 1 มื้อในทัวร์ + อาหารเย็นที่ร้านอาหาร 1 มื้อ

4. ฟรี โปรแกรมดำน้ำ 1 วัน อุทยานเกาะช้าง, เกาะยักษ์เล็ก ไหญ่ โล้น ,รัง พร้อมอุปกรณ์ (จุดดำน้ำ ขึ้นอยู่กับอากาศ คลื่นลม และอุทยาน) 

5. ฟรี กระเป๋ากันน้ำ 1 ใบ/2ท่าน

6. ฟรี ประกันภัยทางทะเล (ต่อเมื่อลูกค้าเลือกโปรแกรมดำน้ำ)

*** หมายเหตุ

1.ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็คเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป

2.ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

3.ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน

4.ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

5.ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ   

6. ซื้อประกันการเดินทางเพิ่ม ท่านละ 50 บาท

 

บรรยากาศทางโรงเเรม

\\Kimberry\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Splash Koh Chang\The Splash Koh Chang 6.jpg  \\Kimberry\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Splash Koh Chang\The Splash Koh Chang 3.jpg 

 

\\Kimberry\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Splash Koh Chang\The Splash Koh Chang 9.jpg  \\Kimberry\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Splash Koh Chang\The Splash Koh Chang 5.jpg

 

 

\\Kimberry\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Splash Koh Chang\The Splash Koh Chang 1.jpg  \\Kimberry\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Splash Koh Chang\The Splash Koh Chang 4.jpg
Superior Room


  


  


 Deluxe Room

\\Kimberry\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Splash Koh Chang\Deluxe Room\Deluxe Room 1.jpg  \\Kimberry\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Splash Koh Chang\Deluxe Room\Deluxe Room 3.jpg 

 

Cottage Room


   \\Kimberry\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Splash Koh Chang\Cottage Room\Cottage Room 4.jpg

 

ร้านอาหาร Iyara Seafood


    ร้าน หนองบัว ซีฟู๊ด      https://f.ptcdn.info/930/061/000/pl93uedqbxNQ2j4Q1na-o.jpg  https://f.ptcdn.info/930/061/000/pl93v3oipBafG6Rq183-o.jpg


https://f.ptcdn.info/930/061/000/pl945i9o0vm233qFzqu-o.jpg
โปรแกรมดำน้ำ


          


 

 

 

 

Visitors: 1,209,532