ล่องเรือสำราญCOSTA SERENA THAI-CAMBODIA-VIETNAM

  COSTASERENA

             

     แหลมฉบัง – สีหนุวิลล์ – เกาะฟูก๊วก- เกาะสมุย - แหลมฉบัง

 กำหนดการเดินทาง วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2566

 

 

 

 

 

 

     
 
 หมายเหตุ สำคัญที่สุด

      1.      เรือสำราญลำนี้ปลอดเชื้อโรคเนื่องจากมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และพนักงานบนเรือสำราญทุกคน มีการผ่านการตรวจเชื้อโรคทุกคน

      2.      ระบบรักษาความสะอาดและป้องกันเชื้อโรค แบบเข้มงวดสูงสุดทุกจุดบนเรือสำราญ

      3.      ระหว่างการเดินทางจะมีการทำความสะอาดทุกจุดบนเรือสำราญ ในทุกช่วงเวลา

                                            สิทธิพิเศษของห้องพักแบบ PREMIUM

                                         1. เลือกรอบเวลาของอาหารมื้อค่ำได้

                                         2. สามารถสั่งอาหารในรอบเช้ามาเสริฟที่ห้องพักได้

                                         3. ห้องพักอยู่ชั้นระดับบนๆของเรือ วิวสวย

 
 วันแรกของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบัง

หมายเหตุ      รถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่ *********************** และกรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทำจองทันที และสามารถแจ้งเพิ่มการสำรองรถ  ล่าช้าได้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนการเดินทาง

08.00 น. พร้อมกัน ณ.จุดนัดพบที่ กรุงเทพฯ ทุกท่านทำการเช็คชื่อก่อนขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมรับเอกสารส่วนตัวเพื่อใช้ในการทำเช็คอินที่ท่าเรือแหลมฉบัง

13.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรีมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

 (สำคัญมาก ***ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ผลตรวจเชื้อโควิด แบบ ATK เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ก่อนทำการเช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ)

 *** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตุ จุดรวมพลของแต่ละท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***

 

 
 16.00 น.      เรือสำราญ COSTA SERENA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่ น่านน้ำสากล

 ค่ำ ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA SERENA

                      

 

                                               สุดพิเศษกับงานปาร์ตี้บนเรือ THEME COLORFUL NIGHTS PARTY

                
 
 วันที่สองของการเดินทางสีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)     

 
 เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA

08.00 น.      เรือสำราญ COSTA SERENA เข้าเทียบท่าเรือ สีหนุวิลล์ (Sihanoukville)

16.00 น.      เรือสำราญ COSTA SERENA จะออกจาก ท่าเรือ สีหนุวิลล์ ผู้โดยสารทุกท่านต้องถึงเรือสำราญ ก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA

              อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่าน

             สามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกเช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน

 
 
 ช่วงบ่าย        ให้ทุกท่านอิสระช่วงบ่ายทำกิจกรรมบนเรือสำราญ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

         ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความ

         เพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA SERENA

 
 สุดพิเศษกับงานปาร์ตี้บนเรือ THEME WONDERLAND PARTY

              

 เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA

07.00 น.      เรือสำราญ COSTA SERENA จอดทอดสมอท่าเรือ เกาะฟู่ก๊วก เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเที่ยวได้เลย

17.00 น.      เรือสำราญ COSTA SERENA ออกจากท่าเรือ เกาะฟู่ก๊วก ผู้โดยสารทุกท่านต้องถึงเรือสำราญ ก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

 
                                                 *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***

 

     
 
 เที่ยง และ ค่ำ

รับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA

ปาร์ตี้บนเรือ THEME GATSBY THE STAR

             

 วันที่สี่ของการเดินทาง  เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์
 08.30 น.      เรือสำราญ COSTA SERENAจอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย

18.00 น.      เรือสำราญ COSTA SERENAออกจากท่ารเรือเกาะสมุย ผู้โดยสารทุกท่านต้องถึงเรือสำราญ ก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการคะ***

 
 
 
 
 บนเกาะสมุย การเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาว  รอบเกาะ ประมาณ  50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี และก็ยังมีรถสองแถวที่วิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่มกันตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง แท็กซี่ก็มีแต่ราคาต้องตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ หรือใครอยากจะเช่ารถขับเองก็มีตั้งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านให้เช่ารถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสักมีให้เลือกหลายร้านเลย ราคาก็แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200-300 บาท รถจิ๊ป 800-1,000 บาท  
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและ  หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่น้ำ หาดหน้าทอน หินตาหินยาย น้ำตกหน้าเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA
 
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตาราง
 
กิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกเช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
 
18.00 น.      เรือสำราญ COSTA SERENA เดินทางออกจากเกาะสมุย ประเทศไทย
 
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ แบบชุดไทย 
 
                                           
 
 
 วันที่ห้าของการเดินทาง     ท่าเรือแหลมฉบัง- กรุงเทพฯ

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA
08.00 น. สำราญ COSTA SERENA เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง   ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเทพฯ 
                                           สำหรับคณะท่านที่จองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ พร้อมคณะ 
                     ***************************************************************************************************************************

early bird

ประเภทห้องพักบนเรือ

COSTA SERENA

 ผู้ใหญ่ท่านล่ะ

พัก 2 ท่านต่อห้อง

พักเดี่ยว

  พักท่านที่ 3-4

สำหรับเด็ก

อายุ 4-17 ปี

 พักท่านที่ 3-4

 สำหรับผู้ใหญ่

      Interior Classic

9,999

16,999

3,999

7,999

   INTERIOR PREMIUM

        10,999

----

  Oceanview Classic

11,999

18,999

  OCEANVIEW PREMIUM

        12,999

----

     Balcony Classic

14,999

21,999

   BALCONY PREMIUM

        15,999

22,999
MINI SUITE

21,999

--------

5,999

9,999

SUITE

26,999

-------


สิทธิประโยชน์ SUITE AND MINI SUITE CABINS

1.      สุดพิเศษโซนรับประทานอาหารเฉพาะผู้ที่พักห้องแบบ SUITE / MINI SUITE เท่านั้น

2.      ต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยผลไม้ ภายในห้องพักของท่าน และ บริการน้ำดื่มฟรี 2 ขวดในห้องพัก เฉพาะคืนแรก

3.      ช่องเช็คอินพิเศษ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

4.      ได้ขึ้นเรือและลงเรือเป็นกลุ่มแรกของการเดินทางที่จุดหมาย

 

หมายเหตุ สำหรับเด็กทารถอายุ 6 เดือน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี ขึ้นเรือฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

การชำระเงิน

ชำระเงินค่าห้องพักบนเรือสำราญ เต็มจำนวน ของราคาห้องพักที่ท่านทำการจอง และสามารถส่งรายชื่อได้ช้าสุดก่อนเดินทาง 30 วัน

และชำระเงิน ค่าภาษีท่าเรือ ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

o   ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)

o    อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ ตามที่ทางเรือสำราญ กำหนดว่ารวมอยู่ในราคาทัวร์แล้วเท่านั้น  และได้รวมค่าภาษีท่าเรือเรียบร้อยแล้ว

o   ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง จาก กรุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง  ไป-กลับ เฉพาะท่านที่จองในช่วงโปรโมชั่นที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น

o   เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก

·        ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

·        ค่ารักษาพยาบาล (ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ( ลูกค้าสำรองจ่าย และทำเบิกคืนภายหลังได้ )

          ***** หมายเหตุ สำหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ ****

อัตรานี้ไม่รวม

1.       ค่าภาษีท่าเรือ สำหรับ ผู้ใหญ่ และ  เด็ก ท่านละ  5,999 / ท่าน

2.       ค่าทิปพนักงานบนเรือ

สำหรับห้องพักแบบ  INSIDE / OCEANVIEW / BALCONY

ผู้ใหญ่ ท่านละ 64 USD / เด็ก  ( อายุระหว่าง 4-17 ปี ) ท่านละ 32 USD  

เป็นอัตรา ณ. วันที่ 01 มกราคม 2566 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ.วันเดินทาง

ชำระวันสุดท้ายบนเรือ

 สำหรับห้องพักแบบ  MINI SUITE / SUITE

ผู้ใหญ่ ท่านละ 76 USD / เด็ก (อายุระหว่าง 4-17 ปี) ท่านละ 38 USD

เป็นอัตรา วันที่ 01 มกราคม 2566 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ.วันเดินทาง

ชำระวันสุดท้ายบนเรือ

 

ค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ ตลอดการเดินทาง 5 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมสำหรับการล่องเรือสำราญ ในส่วนนี้ลูกค้าต้องไปชำระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ

3.        ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือสำราญจอด

4.        อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

5.        ค่าเพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ

6.        ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

7.         ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

8.         ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

 

การยกเลิก

1.     เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษ ไม่สามารถ ยกเลิกการเดินทางได้ แต่ สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้จนกว่าวันเดินทาง 30 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2.   หากมีการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หลังจาก 30 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเปลี่ยนชื่อ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางเรือสำราญ

 

หมายเหตุ สำคัญที่สุด

ไม่ว่ากรณีใดๆ หากทางรัฐบาลมีประกาศห้ามการเดินทาง หรือ สถานการณ์ไม่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนวันการเดินทางดังกล่าว

หมายเหตุ :

1.        กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้

2.        ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

3.        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น

4.        รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงเวลาการดินทางของเรือสำราญ หรือ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินทาง เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ


โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน

นับจากวันที่เดินทาง  กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง

หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่หนังสือเดินทางผู้โดยสารไม่ถึง 6 เดือน ณ.วันที่เดินทาง แล้วทางเจ้าหน้าที่ 

ไม่สามารถให้ขึ้นเรือได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะไม่สามารถทำการคืนเงินให้กับทางลูกค้า

Visitors: 1,209,532