ฮ่องกงฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง
Code ZGHKG-2324CX3 วัน 2 คืน
 สักการะพระใหญ่โป่วหลิน นมัสการเทพเจ้าแชกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ ช้อปปิ้งจุใจย่านจิมซาจุ่ย
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
Avenue-of-Stars
A-Symphony-of-Lights
วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน
โรงงานจิวเวอร์รี่
ร้านหยก
ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
นั่งกระเช้านองปิง
นมัสการพระใหญ่เทียนถาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
ห้างซิตี้เกตเอาท์เล็ท
เดินทางผู้ใหญ่พัก 2 ท่านพักเดี่ยวทารก
ที่นั่ง

15-17 Oct 2321,990
20,990
5,9005,00025


19-21 Oct 2321,990
20,990
5,9005,000
25

ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง EP.3
Code ZGHKG-2327TG3 วัน 2 คืน
 เที่ยวสนุกช้อปจัดเต็ม ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล
นั่งกระเช้านองปิง
นมัสการพระใหญ่เทียนถาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
ห้างซิตี้เกต-เอาท์เล็ท
Avenue-of-Stars
ยอดเขาวิคตอเรียพีค
รีพัลส์เบย์
วัดแชกงหมิว
โรงงานจิวเวอร์รี่
ร้านหยก
ห้าง-T-GALLERIA
ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

เดินทางผู้ใหญ่พัก 2 ท่านพักเดี่ยวทารกมัดจำที่นั่ง

14-16 Oct 2322,990
19,990
4,5005,0005,00020

19-21 Oct 2321,990
4,5005,0005,00020

22-24 Oct 2322,990
21,990
4,5005,0005,00020

26-28 Oct 2321,990
4,5005,0005,00020

27-29 Oct 2322,990
4,5005,0005,00020

มาเก๊า ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง (ฟรีเดย์)
Code ZGHKG-2406SL4 วัน 3 คืน
 สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเซีย The Venetian สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเทพเจ้าแชกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
เดินทางผู้ใหญ่พัก 2 ท่านพักเดี่ยวทารก
ที่นั่ง
5-8 Jan 2421,990
8,9006,000
25

12-15 Jan 2421,990
8,9006,000
25

19-22 Jan 2421,990
8,9006,000
25

26-29 Jan 2421,990
8,9006,000
25

2-5 Feb 2421,990
8,9006,000
25
23-26 Feb 2424,990
8,9006,000
25

1-4 Mar 2421,990
8,9006,000
25
8-11 Mar 2421,990
8,9006,000
25

15-18 Mar 2421,990
8,9006,000
25

ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ วิตอเรียพีค
Code ZGHKG-2403HX4 วัน 2 คืน
 นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ชมวิวอ่าววิคตอเรีย ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล

เดินทางผู้ใหญ่พัก 2 ท่านพักเดี่ยวทารก
ที่นั่ง
10-13 Jan 2416,990
6,5006,000
19
19-22 Jan 2417,990
6,5006,000
19
7-10 Mar 2417,990
6,5006,000
19
8-11 Mar 2417,990
6,5006,000
19
15-18 Mar 2417,990
6,5006,000
19
ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง
Code ZGHKG-2335ET3 วัน 2 คืน
 สักการะเทพเจ้าแชงกงหมิวเพื่อความเป็นสิริมงคล อธิษฐานขอคู่กับเทพเจ้าหยกโหลว ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเสริมความปัง

เดินทางผู้ใหญ่พัก 2 ท่านพักเดี่ยวทารกมัดจำที่นั่ง
18-20 Oct 2315,990
14,990
6,9005,0005,00020
8-10 Nov 2314,990
6,9005,0005,00020
4-6 Dec 2316,990
6,9005,0005,00020
11-13 Dec 2316,990
6,9005,0005,00020
PERIODBUSADULTCHILDCHILD/NBINFANT
SINGLE

OCTOBER 2023
13-15 Oct 20231
18,999
21,999
21,999
5,0005,900
15-17 Oct 20231
14,999
17,999
17,999
5,000
5,900
19-21 Oct 20231
15,999
18,999
18,999
5,0005,900
21-23 Oct 20231
16,999
19,999
19,999
5,000
5,900
23-25 Oct 20231
15,999
18,999
18,999
5,0005,900
NOVEMBER 2023
2-4 Nov 20231
15,999
18,999
18,999
5,000
5,900
9-11 Nov 20231
15,999
18,999
18,999
5,000
5,900
14-16 Nov 20231
14,999
17,999
17,999
5,000
5,900
16-18 Nov 20231
15,999
18,999
18,999
5,000
5,900
21-23 Nov 20231
14,999
17,999
17,999
5,0005,900
23-25 Nov 20231
15,999
18,999
18,999
5,000
5,900
28-30 Nov 20231
14,999
17,999
17,999
5,0005,900

PERIODBUSADULTCHILDCHILD/NBINFANT
SINGLE
OCTOBER 2023
13-15 Oct 20231
17,999
20,999
20,999
5,000
5,900
15-17 Oct 20231
13,999
16,999
16,999
5,000
5,900
2
13,999
16,999
16,999
5,0005,900
19-21 Oct 20231
14,999
17,999
17,999
5,000
5,900
21-23 Oct 20231
15,999
18,999
18,999
5,0005,900
23-25 Oct 20231
14,999
17,999
17,999
5,0005,900
NOVEMBER 2023
2-4 Nov 20231
14,999
17,999
17,999
5,000
5,900
9-11 Nov 20231
14,999
17,999
17,999
5,000
5,900
14-16 Nov 20231
13,999
16,999
16,999
5,0005,900
16-18 Nov 20231
14,999
17,999
17,999
5,000
5,900
21-23 Nov 20231
13,999
16,999
16,999
5,000
5,900
23-25 Nov 20231
14,999
17,999
17,999
5,000
5,900
28-30 Nov 20231
13,999
16,999
16,999
5,000
5,900

PERIODBUSADULTCHILDCHILD/NBINFANT
SINGLE
OCTOBER 2023
13-15 Oct 20231
13,999
16,999
16,999
5,0005,900
15-17 Oct 20231
9,999
12,999
12,999
5,000
5,900
17-19 Oct 20231
9,999
12,999
12,999
5,000
5,900
19-21 Oct 20231
10,999
13,999
13,999
5,000
5,900
21-23 Oct 20231
11,999
14,999
14,999
5,000
5,900
23-25 Oct 20231
10,999
13,999
13,999
5,000
5,900
31-2 Nov 20231
9,999
12,999
12,999
5,000
5,900
NOVEMBER 2023
2-4 Nov 20231
10,999
13,999
13,999
5,000
5,900
7-9 Nov 20231
9,999
12,999
12,999
5,000
5,900
9-11 Nov 20231
10,999
13,999
13,999
5,000
5,900
14-16 Nov 20231
9,999
12,999
12,999
5,000
5,900
16-18 Nov 20231
10,999
13,999
13,999
5,000
5,900
21-23 Nov 20231
9,999
12,999
12,999
5,000
5,900
23-25 Nov 20231
10,999
13,999
13,999
5,000
5,900
28-30 Nov 20231
9,999
12,999
12,999
5,000
5,900
PERIODBUSADULTCHILDCHILD/NBINFANT
SINGLE
OCTOBER 2023
13-15 Oct 20231
14,999
17,999
17,999
5,000
5,900
15-17 Oct 20231
10,999
13,999
13,999
5,000
5,900
17-19 Oct 20231
10,999
13,999
13,999
5,000
5,900
19-21 Oct 20231
11,999
14,999
14,999
5,000
5,900
21-23 Oct 20231
12,999
15,999
15,999
5,000
5,900
23-25 Oct 20231
11,999
14,999
14,999
5,000
5,900
31-2 Nov 20231
10,999
13,999
13,999
5,000
5,900
NOVEMBER 2023

7-9 Nov 20231
10,999
13,999
13,999
5,0005,900
9-11 Nov 20231
11,999
14,999
14,999
5,000
5,900
14-16 Nov 20231
10,999
13,999
13,999
5,000
5,900
16-18 Nov 20231
11,999
14,999
14,999
5,000
5,900
21-23 Nov 20231
10,999
13,999
13,999
5,0005,900
23-25 Nov 20231
11,999
14,999
14,999
5,000
5,900
28-30 Nov 20231
10,999
13,999
13,999
5,000
5,900

PERIODBUSADULTCHILDCHILD/NBINFANT
SINGLE
OCTOBER 2023
12-14 Oct 20231
18,999
18,999
18,999
10,000
5,900
13-15 Oct 20231
20,999
20,999
20,999
10,000
5,900
14-16 Oct 20231
18,999
18,999
18,999
10,000
5,900
20-22 Oct 20231
18,999
18,999
18,999
10,000
5,900
21-23 Oct 20231
20,999
20,999
20,999
10,000
5,900
PERIODBUSADULTCHILDCHILD/NBINFANT
SINGLE
OCTOBER 2023
9-11 Oct 20231
19,999
13,999
19,999
13,999
19,999
13,999
10,000
5,900
11-13 Oct 20231
19,999
13,999
19,999
13,999
19,999
13,999
10,000
5,900
PERIODBUSADULTCHILDCHILD/NBINFANT
SINGLE
OCTOBER 2023
20-23 Oct 20231
19,999
19,999
19,999
10,000
5,900
27-30 Oct 20231
18,999
18,999
18,999
10,000
5,900
NOVEMBER 2023
3-6 Nov 20231
17,999
17,999
17,999
10,000
5,900
10-13 Nov 20231
18,999
18,999
18,999
10,000
5,900
17-20 Nov 20231
17,999
17,999
17,999
10,0005,900
24-27 Nov 20231
18,999
18,999
18,999
10,000
5,900
DECEMBER 2023
15-18 Dec 2023*1
19,999
19,999
19,999
10,000
5,900
22-25 Dec 2023*1
20,999
20,999
20,999
10,000
5,900
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 1,209,531