เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส

เรือริเวอร์สตาร์

#เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส (ริเวอร์ซิตี้)
ล่องเวลา 19.30-21.30 น.
**โปรคู่ 1500บาท/คู่
**โปรมา 5 จ่าย 4 ท่านละ 850 บาท
**โปรเดี่ยว 850 บาท
เด็ก 4-10 ปี 600 บาท

 

เมนูอาหาร

 

 

ท่าเรือริเวอร์ซิตี้

 

Visitors: 1,022,228