เเพเกจ Vimarn Samed 2 วัน 1 คืน

                                               

                        

Vimarn Samed 2 วัน 1 คืน

 

 

        

ที่

โปรแกรมเดินทาง

1

ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม

1.1 ดำน้ำดูปะการัง ลูกค้าขึ้นเรือที่ท่าเรือนวลทิพย์ (บ้านเพ) รอบเรือ ทุกชม. โดยเรือใหญ่**(อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)** - ถึงท่าเรือ หน้าด่านด้วยตนเองไม่เกิน 11.00 น. เพื่อเชคอินที่เคาเตอร์ New Happy Tour ขึ้นเรือไปเที่ยวดำน้ำดูปะการัง เรือออกประมาณ 11.45-12.00 น. ตามโปรแกรม เกาะกุฏี เกาะขามเกาะกรอบ เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว บริการอาหารกลางวัน 1 มื้อ ดำน้ำ 1 จุด และตกปลาฟรี กลับมาประมาณ 16.00 น. พาลค.กลับมาส่งโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ (จุุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามสภาพอากาศและประกาศ อุทยาน) กรณีลูกค้าเลือกโปรแกรมอื่นลูกค้าสามารถเดินทางเข้าที่พักด้วยตนเองได้เลย

1.2 ทานอาหารเย็น 1 มื้อ  (อาหารปรับเปลี่ยนได้ตามสมควร หรือตาม ฤดูกาลนั้นๆ) ดินเนอร์เป็นบริการฟรีจากเรา เทศกาลคนเยอะอาจล่าช้า บกพร่อง กราบอภัย

2

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ เช็คเอาท์ 12.00 น. เตรียมตัวเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ ฯ


2 วัน 1 คืน

        1 ตค.21 - 31 พ.ค.22                       1 มิ.ย.21- 30 ก.ย.22


อาทิตย์-ศุกร์

Long Weekend


อาทิตย์-ศุกร์

Long 

Weekend

Cottage Garden View

1,800/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 300/ท่าน


2,200/ท่าน

1,700/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 200/ท่าน


2,300/ท่าน

Superior Building

2,100/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 200/ท่าน


2,400/ท่าน

2,000/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน


2,100/ท่าน

Vimarn Bungalow Garden View

2,200/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 300/ท่าน


2,600/ท่าน

2,100/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน


2,600/ท่าน

Vimarn Bangalow Sea view

2,500/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 200/ท่าน


2,800/ท่าน

2,400/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน


2,700/ท่าน

Family Sea View  

(มี 2 ชั้น พัก 4 ท่าน)

2,200/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน


2,400/ท่าน

2,100/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน


2,300/ท่าน

Deluxe Sea View   (พัก 4 ท่าน)

2,400/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน


2,600/ท่าน

2,300/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน


2,500/ท่าน

Vimarn Suite Sea View  (พัก 4 ท่าน)

2,600/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน


2,800/ท่าน

2,500/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน


2,700/ท่าน

ใช้ได้ถึง 30 ก.ย.22


เด็ก 0-4 ปี ฟรี

เด็ก 5 ปี ขึ้นไป  Extra Mettle (เบาะ) 1,600/ท่าน

Extra Mettle (เบาะ) ผู้ใหญ่ เตียงเสริม 2,000/ท่าน

***อัตราค่าบริการไม่รวมค่าบริการที่จอดรถ***


ราคาแพ็คเกจรวม

1. ที่พัก Vimarn Samed 2 วัน 1 คืน (ห้องพัก ตามที่ท่านเลือก)
2. ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม) 
      2.1 ดำน้ำดูปะการังเกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว เกาะกุฏี ดำน้ำ1จุด (จุดดำน้ำปรับเปลี่ยนตามวัน ขึ้นอยู่กับอากาศ และ คลื่นลม) 

      2.2 ทานอาหารเย็น 1 มื้อ(อาหารอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามสมควร หรือตาม ฤดูกาลนั้นๆ ดินเนอร์ เป็นบริการฟรีจากเรา เทศกาลคนเยอะอาจล่าช้าบกพร่อง กราบขออภัย)

3. ตั๋วเรือ ไป-กลับ ท่าเรือนวลทิพย์ ลงบ้านเพ

เงื่อนไข

1. ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป

2. ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

3. ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน 

4. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

5. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ   

6. ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น

 
 
 บรรยากาศโรงเเรม
 
C:\Users\WINDOWS 10\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Vimarn Samed 9.jpg Vimarn Samed 5Vimarn Samed 8
  
Cottage Garden view 
 
 
Superior building 
 Vimarn Samed-Superior Building 5
 
 
Vimarn Samed Garden View
  Vimarn Samed-Vimarn Bungalow Garden View 3
   
 
 
Vimarn Suited Garden View 4 ท่าน
  

 

โปรแกรมดำน้ำ 

     ดำน้ำดูปะการัง เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว เกาะกุฏี ดำน้ำ 1จุด ( จุดดำน้ำปรับเปลี่ยนตามวัน ขึ้นอยู่กับอากาศ และ คลื่นลม )

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ksohtml5736\wps2.png  C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ksohtml5736\wps3.png  C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ksohtml5736\wps1.png

โปรแกรมตกหมึก

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ksohtml5736\wps14.png C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ksohtml5736\wps13.png

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ksohtml5736\wps16.png

 

 

 การเปลี่ยนเเปลงหรือเเก้ไขการจอง Package Tour

 

 

Visitors: 1,209,531