แพคเกจล่องเรือยอร์ช พัก Pool Villa Pattaya 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยว

      

วันแรก                     ท่าเรือ OCEAN MARINA – ล่องเรือยอร์ช – อาหารกลางวันบนเรือ                                                                      


โปรดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย

เพื่อไว้เป็นเสบียงส่วนตัวของท่าน *บนเรือ*


08.30 น.
       พร้อมกันที่ท่าเรือ OCEAN MARINAสังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

                   

ควรเตรียม :    รองเท้าแตะชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ท ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น บนเรือมีห้องอาบน้ำ เตรียมพร็อบ เตรียมชุดสวยๆ ไปเปลี่ยนถ่ายรูปเยอะๆ เอาให้คุ้มไปเลย

09.00 น.       นำท่านล่องเรือยอร์ชออกเดินทางสู่แหล่งดำน้ำดูปะการังที่เหมาะสมตามฤดูกาลและสภาพอากาศ (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)จากนั้นให้ทุกท่านได้สนุกกับกิจกรรมทางน้ำอย่างสนุกสนานพร้อมอุปกรณ์บริการฟรี ถังแช่เครื่องดื่ม, เตาปิ้งย่าง, แพยางแฟนซี Sub Board เรือแคนู หน้ากากดำน้ำ พร้อมเสื้อชูชีพ (อุปกรณ์ประจำเรืออาจเปลี่ยนแปลงไปตามเรือแต่ละลำ) พร้อมรับบริการน้ำดื่ม, น้ำแข็ง และผลไม้ต้อนรับฟรี พิเศษสุดสำหรับทริปเรือยอร์ช เราแช่เบียร์เย็นๆ ไว้ให้ท่าน 1 ถาด (24 กระป๋อง) ฟรีๆๆๆๆๆ

เที่ยง            บริการอาหารกลางวันกับเมนูสุดพิเศษ ข้าวผัดซีฟู้ด, BBQ ไก่ย่างร้อนๆ บนเรือ, ยำทะเลรวม

                  

13.00 น.       สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ Ocean Marina จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก-เช็คอิน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง       มองช้างคาเฟ่ – ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา  ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

เช้า              บริการอาหารเช้า  (เปิดให้บริการ 07.00-10.00 และโปรดทำการเช็คเอาท์ก่อนเวลา 11.30 น.) จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย หรือเที่ยวตามรายการ Optional Tour ที่ท่านต้องการ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

10.00 น.       เข้าชม “ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา” พร้อมต้อนรับทุกท่านแวะมาชม-ชิม-ช้อป-แช๊ะ กับบรรยากาศย้อนยุคของตลาดน้ำ ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย พร้อมของอร่อยพื้นบ้านจากทุกภาค พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจ

                   

บ่าย              แวะเที่ยวชม “มองช้างคาเฟ่” เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 10.00-19.00 น. มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมชมการแสดง “คัชชาช์แฟนตาซีโชว์” Kassha Fantasy Showวันละ 3 รอบคือ 11.30, 13.30 และ 15.30 (วันหยุดเพิ่มรอบเย็น 17.00 น.) นอกจากบรรยากาศเกร๋ๆ ที่จะให้ทุกท่านได้เก็บภาพสวยๆ ยังมีกิจกรรมต่างให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยน๊า เช่น อาบน้ำช้าง, ขี่ช้างชมธรรมชาติ, ให้อาหารช้าง จากนั้นให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                   

ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง

อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ : พัก Pool Villa เที่ยวเกาะล้าน เล่นน้ำหาดตาแหวน โดยเรือ Speed Boat 2 วัน 1 คืน 

ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 ตุลาคม 2565 นี้เท่านั้น

ราคาสำหรับหมู่คณะ 10 ท่านขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 15 ท่าน

จำนวนผู้เดินทาง

เข้าพักวันอาทิตย์-ศุกร์

เข้าพักวันเสาร์

10-11 ท่าน

ท่านละ 2,999 บาท

ท่านละ 3,499 บาท

12-13 ท่าน

ท่านละ 2,799 บาท

ท่านละ 3,299 บาท

14-15 ท่าน

ท่านละ 2,599 บาท

ท่านละ 2,999 บาท

หมายเหตุ เด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบไม่คิดค่าบริการ

อัตราค่าบริการ (ตามตารางด้านบน) นี้รวม

1.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                 2.ค่าห้องพัก 1 คืนตามที่ระบุในรายการ

3.ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ           4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ

5.ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย        2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

3.ทิปเรือตามความพึงพอใจ 

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง

2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

Visitors: 1,209,531