แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน Bundhaya Resort

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

พักที่ Bundhaya Resort ติดหาดพัทยา มีสระว่ายน้ำ

 

รวมรถ+เรือ+ทัวร์ดำน้ำ+ที่พัก+อาหาร+ประกัน 3 วัน

 

วันแรก                  หาดใหญ่ / ท่าเรือ - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ

เช้า                    รับท่านที่จองแบบรวมรถด้วย จากสนามบินหาดใหญ่ หรือ ในตัวเมืองหาดใหญ่ มีเที่ยวรถตู้ให้เลือกดังนี้ เวลา 08.00 น. / 09.30 น. / 11.30 น.

เช็คอิน               เมื่อมาถึงที่ ท่าเรือปากบารา เชิญท่านมาเช็คอินที่ จุดเช็คอินของ เที่ยวสนุกทัวร์ฯ

เวลาเรือ              เตรียมตัวลงเรือ รอบ ดังนี้

09.30 น. เรือออกจากท่าเรือปากบารา แวะ เกาะไข่ 15 นาที เดินทางเข้าหน้าหาดพัทยาเกาะหลีเป๊ะ

11.30 น. เรือออกจากปากบารา แวะ เกาะตะรุเตา และ เกาะไข่ เข้าหน้าหาดพัทยา หลีเป๊ะ

13.30 น. เรือออกจากเกาะหลีเป๊ะ แวะ เกาะไข่ และเดินทางต่อสู่ หาดพัทยา เกาะหลีเป๊ะ

15.30 น. เรือออกจากท่าเรือปากบารา และเดินทางตรงสู่ เกาะหลีเป๊ะ หน้าหาดพัทยา

ถึง                     เมื่อเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ จะมีเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท มารับที่หน้าชายหาด จากนั้นพาท่านเข้าเช็คอินที่ รีสอร์ท


 

วันที่สอง               ทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ โซนใน

07.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท มื้อที่ 1 ]

09.00 น.             ออกทริปดำน้ำหลีเป๊ะ โซนใน ซึ่งมีทั้งหมด 6 จุด 5 เกาะ ดังนี้

                        1.เกาะหินงาม ดำน้ำดูปะการัง

                        2.เกาะหินงาม ขึ้นบนหาดหิน ถ่ายรูป

                        3.ร่องน้ำจาบัง ดูปะการัง 7 สี

                        4.เกาะยาง ดำน้ำดูปะการัง ดูปลาเสือ

                        5.เกาะราวี หาดทรายขาว ทานข้าว เล่นน้ำ เดินถ่ายรูป

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชายหาดบนเกาะราวี [ มื้อที่2 ]

                        6.เกาะอาดัง อ่าวเรือใบ ดำน้ำ ดูปะการัง ดูปลาเสือ ดู ปะการังเขากวาง เล่นน้ำหน้าชายหาด

 

วันที่สาม             เกาะหลีเป๊ะ - เดินทางกลับ

07.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท มื้อที่ 3 ]

เรือกลับ              ลูกค้าสามารถเลือก เรือ Speed Boat เพื่อเดินทางกลับได้ตามเวลาดังนี้

                        เรือรอบ 09.30 น. เรือวิ่งตรงกลับจากเกาะหลีเป๊ะ สู่ ท่าเรือปากบารา ถึงที่ปากบาราเวลา 11.00 น.

                        เรือรอบ 11.30 น.  เรือวิ่งตรง จะถึง ท่าเรือปากบารา เวลา  13.00 น.

                        เรือรอบ 13.30 น.  เรือวิ่งตรง จะถึง ท่าเรือปากบารา เวลา 15.00 น.

                        เรือรอบ 16.00 น. เรือวิ่งตรง จะถึง ท่าเรือปากบารา เวลา 17.00 น.

รถไปส่งสนามบิน  เที่ยวสนุกทัวร์ มีรถตู้ VIP ไปส่งลูกค้าที่ สนามบินหาดใหญ่ หรือ ในตัวเมืองหาดใหญ่ ตามเวลาดัง เวลา 11.30 น. // 13.30 น. // 15.30 น.

 

ราคาทัวร์ต่อท่าน

กรณีเดินทางระหว่างวันที่ 15 ต.ค.-19 ธ.ค.64 และ 11 ม.ค.-31 พ.ค.65

ประเภทห้องพัก

วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี

วันศุกร์-วันเสาร์

Superior Bungalow

3,942 บาท (ยอดนิยม)

4,248 ฿

Deluxe Bungalow

4,121 บาท

4,452 ฿

Deluxe Room

5,073 บาท

5,540 ฿

Garden Deluxe Bungalow

4,775 บาท

5,200 ฿

Villa Deluxe Bungalow

5,073 บาท

5,540 ฿

Garden Triple Bungalow พัก 3 ท่าน

4,100 บาท

4,429 ฿

Villa Family Bungalow พัก 4 ท่าน

4,775 บาท

5,200 ฿

Garden Family Bungalow พัก 4 ท่าน

4,626 บาท

5,130 ฿

Family Bungalow พัก 4 ท่าน

3,555 บาท

3,806 ฿

 

กรณีเดินทางระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.64 - 10 ม.ค. 65

ประเภทห้องพัก

วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี

วันศุกร์-วันเสาร์

Superior Bungalow

4,180 บาท (ยอดนิยม)

4,520 ฿

Deluxe Bungalow

4,359 บาท

4,724 ฿

Deluxe Room

5,430 บาท

5,948 ฿

Garden Deluxe Bungalow

5,132 บาท

5,599 ฿

Villa Deluxe Bungalow

5,430 บาท

5,948 ฿

Garden Triple Bungalow พัก 3 ท่าน

4,438 บาท

4,701 ฿

Villa Family Bungalow พัก 4 ท่าน

5,013 บาท

5,472 ฿

Garden Family Bungalow พัก 4 ท่าน

4,864 บาท

5,299 ฿

Family Bungalow พัก 4 ท่าน

3,734 บาท

4,010 ฿

 

หมายเหตุ:: กรณีต้องการรถรับส่ง จากสนามบิน หรือ หาดใหญ่ เพิ่มท่านละ 400 บาท

 

ราคาที่เห็นในตารางด้านบนรวมแล้วดังนี้

1.ค่ารถรับส่ง (เฉพาะท่านที่จองแบบรวมรถรับส่งด้วยเท่านั้น)

2.ค่าเรือ Speed Boat เดินทางไปกลับ

3.ค่าเรือหางยาว นำเที่ยวตามเกาะ

4.ค่าหน้ากาก+เสื้อชูชีพ

5.ค่าห้องพัก 2 คืน ตามประเภทที่ท่านต้องการ

6.ค่าประกันภัยการเดินทาง ทั้ง 3 วันที่เดินทาง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท

7.ค่าอาหาร  3 มื้อ คือ มื้อเช้า 2 มื้อ และ มื้อเที่ยง 1 มื้อ

8.ค่าเจ้าหน้าที่คนเรือหางยาว นำเที่ยววันไปดำน้ำดูปะการัง

 

สิ่งที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มวันเดินทาง

1.ค่าอุทยาน  40 บาท  + ค่าธรรมเนียมท่าเรือ 20 บาท

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เพิ่ม เช่น อาหารบ้างมื้อ

3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7กรณีต้องการ

4.ค่าอัพเกรดห้องพัก กรณีเดินทางมาถึงแล้วลูกค้าไม่พอใจในห้องพักที่จองมา

 

Visitors: 1,209,531