แพ็คเกจเกาะหลีเป๊ะ 3วัน 2คืน by Zodiac Sea Sun Resort

                                  

 Zodiac Sea Sun Resort

                                                                                 

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

1

ลค.มาถึงหาดใหญ่ด้วยตนเอง ไม่เกิน 9.00 น. เริ่มโปรมแกรม มีรถตู้รอรับ ลค. ที่สนามบินหาดใหญ่ พาไปยังท่าเรือปากบารา ต่อเรือไปยังเกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเกาะตะรุเตา,เกาะไข่ (แวะได้ตามประกาศอุทยาน) เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

2

เช้าทานอาหารที่โรงแรม 1 รับลูกค้าเวลาประมาณ 9.00 น. ดำน้ำ+อุปกรณ์+ไกด์ แบบรอบใน เกาะหินงาม เกาะยาง , ราวี , อาดัง , จาบังโดยเรือหางยาวหัวโทง   พร้อมฟรีอาหารกลางวัน 2           (ช่วง1พ.ค.-30 ต.ค.ดำน้ำรอบหลีเป๊ะ เดย์ทริปเที่ยว ได้ตามประกาศอุทยาน และ สภาพอากาศ)

3

เช้าทานอาหารที่โรงแรม 3 เตรียมตัวกลับ นั่งเรือและรถ เดินทางกลับสนามบินหาดใหญ่ (ควรซื้อตั๋วกลับหลัง 18.00 น.) หรือ ตลาดกิมหยง เพื่อแวะซื้อของฝาก จากนั้นลูกค้าเดินทางกลับด้วยตนเอง โดยสวัสดิภาพ **สามารถเลือกให้ส่งที่สนามบินหรือตลาดกิมหยงได้**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์ทบินสำคัญมาก โปรดอ่าน**ควรซื้อตั๋วไปหาดใหญ่ ไม่เกิน 9.00 น./ควรซื้อตั๋วออกจากหาดใหญ่ หลัง 18.00 น.**

ค่าบริการนี้ไม่รวมค่า เรือข้ามโป๊ะ,ค่าขยะ,ท่าเรือ,อุทยาน จำนวน 190 บาท/ท่าน ที่ลูกค้าต้องชำระเองหน้างาน

 

3วัน 2คืน

1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 21,22

1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 21

11 ม.ค. - 31 พ.ค. 22

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.2022

Superior Bungalow

4,590/ท่าน

นอนเพิ่ม คืน1,300/ท่าน

5,590/ท่าน

นอนเพิ่ม คืน1,800/ท่าน

6,890/ท่าน

นอนเพิ่ม คืน2,450/ท่าน

Superior

Sea View

4,950/ท่าน

นอนเพิ่ม คืน1,450/ท่าน

6,950/ท่าน

นอนเพิ่ม คืน2,450/ท่าน

7,890/ท่าน

นอนเพิ่ม คืน2,950/ท่าน

Deluxe Beachfront

(อ่างอาบน้ำ)

6,090/ท่าน

นอนเพิ่ม  คืน1,950/ท่าน

8,190/ท่าน

นอนเพิ่ม คืน2,900/ท่าน

8,990/ท่าน

นอนเพิ่ม คืน3,400/ท่าน

 

 


 

ใช้ได้ถึง ตุลาคม 2022

เด็ก 0-1 ปี ฟรี

เด็ก 2-9 ปี ไม่มีเตียงเสริม 3,150 บาท/ท่าน

Extra Bed ผู้ใหญ่เตียงเสริม 4,890 บาท/ท่าน

**ห้องที่มีอ่างอาบน้ำ แถม Bubble Bath(สบู่ทำฟอง) 

(แถม เฉพาะ ห้อง Deluxe Beachfront)**


 

ราคาแพ็คเกจรวม

1.ที่พัก Zodiac Sea Sun Resort 3 วัน 2 คืน 

(พักบนเกาะที่พักใกล้ทะเล พัก 2 ท่านใน 1 ห้อง)

2.ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)

3.อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) 

4.ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์โดยเรือหางยาวหัวโทง     

**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

5.รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่    

6.กระเป๋ากันน้ำ 2 ท่าน/1ใบ **งดเลือกสีทุกกรณี**

7.   แถม Bubble Bath (สบู่ทำฟอง) (แถม เฉพาะ Deluxe Beachfront)

 

ต้องการเปลี่ยนโปรแกรม: 

โปรแกรม A: ดำน้ำรอบนอก เกาะหินซ้อน, เกาะไม้ไผ่, อ่าวกำนัน, เกาะรอกลอย, เกาะดง, เกาะผึ้ง,เกาะหินงาม, ร่องน้ำจาบัง เรือหางยาว (มีเฉพาะ เดือน พ.ย.-เม.ย.) เพิ่ม 200/ท่าน (หรือ ซื้อเพิ่ม 650บาท/ท่าน)

โปรแกรม B: ดำน้ำ รอบใน + รอบนอก เกาะหินงาม, ร่องน้ำจาบัง, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะยาง เกาะหินซ้อน, เกาะไม้ไผ่, อ่าวกำนัน, เกาะรอกลอย, เกาะดง (มีเฉพาะเดือน พ.ย.-เม.ย.) เพิ่ม 350/ท่าน (หรือซื้อเพิ่ม 850บาท/ท่าน) 

หมายเหตุ

1.ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป

2.ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

3.ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน

4.ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

5.ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ   

6.ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น

 

บรรยากาศโรงแรม

 

                                                

                                              

 

                                                            Superior Bungalow

                                                

Superior Sea View

                                         

 

Deluxe Beachfront

                                                   

 

โปรแกรมดำน้ำ

                                                 

 

แถม กระเป๋ากันน้ำ และ แถม Bubble Bath

 

 

                                                                                        

                                                                             ตารางเรือ-รถ เดือน พฤศจิกายน

                                                                            

ตารางเรือ-รถ เดือน ธันวาคม

                                                                                

Visitors: 1,209,531