โรงแรม The Dewa 3 วัน 2คืน

                                                                                            


The Dewa

 

                                           

                 

วันที่

โปรแกรมเดินทาง

1

ลูกค้าเดินทางถึงที่พักด้วยตนเอง – พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ รับประทานอาหารเย็นประมาณ 17.30-18.00 น. ลูกค้าเดินทางไปร้านอาหารด้วยตนเอง - เดินทางกลับที่พัก 

**ร้านอาหารอยู่หาดคลองพร้าว**

2

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – รถรับลูกค้าประมาณเวลา 8.20-8.40 น. โปรแกรมดำน้ำ 4 เกาะ เกาะรัง เกาะหวาย เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ ฯ 

จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 

ไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ

3

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  - ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ ฯ

         
   

3 วัน 2 คืน


1 มี.ค.22-16 เม.ย.22


17 เม.ย.22-31 ต.ค.22

Deluxe

6,300/ท่าน

เพิ่มคืน 2,400/ท่าน

5,000/ท่าน

เพิ่มคืน 1,800/ท่าน

Villa

7,800/ท่าน

เพิ่มคืน 3,200/ท่าน

6,100/ท่าน

เพิ่มคืน 2,300/ท่าน

Grand Villa

13,000/ท่าน

เพิ่มคืน 5,800/ท่าน

10,100/ท่าน

เพิ่มคืน 4,300/ท่าน

                                                                                                                                                ใช้ได้ถึง 31 ต.ค. 65

 

                 เด็ก 0-3 ปี ฟรี

                 เด็ก 4-11 ปี ไม่เสริมเตียง  2,300 บาท

                 ผู้ใหญ่เสริมเตียง 4,300 บาท

                 New Year ผู้ใหญ่ 4,700/ท่าน เด็ก 2,500/ท่าน

                 หยุดยาวเพิ่ม 1,000/ท่าน  (และตามประกาศวันหยุดเพิ่มทางราชการ)

                 13-16 เมษายน 22  / 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 22  /14-15 พฤษภาคม 22

                 3-4 มิถุนายน 22  /12-13 สิงหาคม 22 /22-23 ตุลาคม 22

                อัตราค่าบริการ

            1. ที่พัก 3วัน 2 คืน The Dewa (รร.ติดทะเล,หาดส่วนตัว)
                2. ฟรี รถรับ-ส่งจากโรงแรมไปเดย์ทริป
                3. ฟรี อาหาร 3 มื้อ อาหารเช้า 2 มื้อที่โรงแรม + อาหาร 1 มื้อในทัวร์

                4. ฟรีโปรแกรมดำน้ำ 1 วัน อุทยานเกาะช้าง, เกาะยักษ์เล็ก ไหญ่ โล้น ,รัง พร้อมอุปกรณ์ (จุดดำน้ำ ขึ้นอยู่กับอากาศ คลื่นลม และอุทยาน) 

                5. ฟรีประกันภัยทางทะเล(ต่อเมื่อลูกค้าเลือกโปรแกรมดำน้ำ)

                6. ฟรีกระเป๋ากันน้ำ 1 ใบ/2ท่าน

                7. ฟรีBubble Bath (สบู่ทำฟอง) 

                หมายเหตุ

              1.  ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็คเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป

              2. ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

              3. ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน

              4. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

              5. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ   

             6. ซื้อประกันการเดินทางเพิ่ม ท่านละ 50 บาท

 

            บรรยากาศโรงเเรม

    \\192.168.100.18\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Dewa\The Dewa 24.jpg \\192.168.100.18\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Dewa\The Dewa 9.jpg

 

      \\192.168.100.18\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Dewa\The Dewa 8.jpg      \\192.168.100.18\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Dewa\C0001.jpg

             Deluxe

      \\192.168.100.18\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Dewa\Deluxe Room\B01.jpg            \\192.168.100.18\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Dewa\Deluxe Room\The Dewa_Deluxe Room 2.jpg    

           Villa  

    \\192.168.100.18\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Dewa\Villa\The Dewa_Villa 3.jpg       \\192.168.100.18\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Dewa\Villa\The Dewa_Villa 2.jpg

      \\192.168.100.18\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Dewa\Villa\The Dewa_Villa002.jpg          \\192.168.100.18\ไดรฟ์ทัวร์ใหม่\รูปโรงแรม\เกาะช้าง\The Dewa\Villa\The Dewa_Villa 1.jpg

            

                   Grand Villa

         

            ร้านอาหาร Iyara Seagood            

        

            

            ร้าน หนองบัว ซีฟู๊ด

    https://f.ptcdn.info/930/061/000/pl93uedqbxNQ2j4Q1na-o.jpg       https://f.ptcdn.info/930/061/000/pl93v3oipBafG6Rq183-o.jpg

 

 

 

                         โปรเเกรมดำน้ำ 

       

       

                            

                             

 

 

Visitors: 1,209,532