โรงแรม The Small อ่าวนาง

The Small Resort


        

  

วันที่

 

โปรแกรมการเดินทาง

 

1

 

ลูกค้าเดินทางถึงที่พักด้วยตนเอง พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ

 

 

22

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เจ้าหน้าที่รับประมาณ 8.00-8.30น. โปรแกรมดำน้ำทะเลแหวก ดูปะการัง ตามโปรแกรม หาดไร่เลย์  ถ้ำพระนาง เกาะหม้อ เกาะทับ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ เดินทางกลับสู่ที่พัก (จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศอุทยาน และสภาพอากาศ)(ทานอาหารมื้อที่ 2 + อุปกรณ์ดำน้ำฟรี) เดินทางกลับที่พัก

 

3

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม - ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

 

   

3 วัน 2 คืน 

1 ธ.ค.21 - 31 มี.ค.22

studio room

2,500/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 500 

 เดินทางได้ถึง  31 มี.ค. 22


**เดินทาง 25 ธ.ค.21 - 5 ม.ค.22 เพิ่ม 1,000/ท่าน

เด็ก 0-3 ปี ฟรี

เด็ก 4-10 ปี นอนรวมกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม 1,900/ท่าน

Extra Bed ผู้ใหญ่ 3,100/ท่าน


ราคาแพ็คเกจรวม

1.ที่พัก 3 วัน 2 คืน 

2.อาหารเช้าที่โรงแรม 2 มื้อ กลางวันในทัวร์ 1 มื้อ

3.โปรแกรมดำน้ำ 1 วัน พร้อมอุปกรณ์ ไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ

4.รถรับ-ส่ง ไปดำน้ำ

5. กระเป๋ากันน้ำ 1 ใบ/2ท่าน

 

หมายเหตุ

1.ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป

2.ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

3.ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน

4.ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

5.ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ   

6.ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น
                         บริเวณโรงแรม

 

                                           studio room


                
                           โปรแกรมดำน้ำ
  

แถม กระเป๋ากันน้ำC:\Users\User\AppData\Local\Temp\ksohtml664\wps5.png
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ksohtml664\wps6.jpg


C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ksohtml664\wps7.png

  

 

 

 

Visitors: 1,209,532