“นอนเกาะล้าน เล่นน้ำหาดตาแหวน” 2 วัน 1 คืน SEALEY RESORT

วันแรกพัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน (หาดตาแหวน)
10.30 น.รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)  
               
 
โปรดเตรียม  : กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ต ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น
11.00 น.ออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ้ทสู่เกาะล้าน (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) ถึงเกาะล้าน (หาดตาแหวน) ส่งท่านที่ท่าเทียบเรือ ให้ทุกท่านได้เข้าไปฝากสัมภาระไว้ที่ล็อบบี้ของรีสอร์ท SEALEY Resort Koh Larn (เช็คอิน 14.00 น.เป็นต้นไป)
12.00 น.บริการอาหารกลางวัน ณ CHOKUN (โชกุน)
           
 
สำหรับเดินทาง 2-6 ท่าน บริการท่านด้วยเมนู “ข้าวผัดไก่/หมู” + ต้มยำกุ้ง 1 ชาม + ผลไม้ + โค้กและน้ำแข็ง (1 ชุดสำหรับ 2 ท่าน)
สำหรับลูกค้า 8 ท่านขึ้นไป บริการท่านด้วยเมนู 1.ปลากะพงนึ่งมะนาว 2.ผัดขี้เมากุ้ง 3.ปลาหมึกผัดฉ่า 4.หอยลายผัดพริกเผา 5.ยำทะเลรวมมิตร 6.ไข่เจียวหมูสับ 7.แกงจืดเต้าหู้หมูสับ(หม้อไฟ) 8.ผลไม้รวม 9.ข้าวสวย 10.น้ำดื่ม+น้ำแข็ง 
อิ่มหนำสำราญดีแล้วหลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย หรือจะเช่ามอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวรอบเกาะก็สามารถสอบถามได้จากพนักงานของทางร้านโชกุน
 
             
 
 เย็นย่ำ.ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับชายหาดในยามค่ำคืนตามอัธยาศัย (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
 
 
           
 
วันที่สองรายการท่องเที่ยวแนะนำ มองช้างคาเฟ่ – ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เช้าอิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย  (เช็คเอาท์ 11.00 น. การเช็คเอาท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
11.00 น.ให้ท่านได้เช็คเอาท์แล้วนำสัมภาระลงเรือสปีดโบ้ทส่งท่านที่ท่าเรือบาลีฮาย และหากท่านยังพอมีเวลาท่านสามารถเข้าไปท่องเที่ยวยังสถานที่เหล่านี้ได้
 
             
 
 ..แวะเที่ยวชม “มองช้างคาเฟ่” เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 10.00-19.00 น. มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมชมการแสดง “คัชชาช์แฟนตาซีโชว์” Kassha Fantasy Showวันละ 3 รอบคือ 11.30, 13.30 และ 15.30 (วันหยุดเพิ่มรอบเย็น 17.00 น.) นอกจากบรรยากาศเกร๋ๆ ที่จะให้ทุกท่านได้เก็บภาพสวยๆ ยังมีกิจกรรมต่างให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยน๊า เช่น อาบน้ำช้าง, ขี่ช้างชมธรรมชาติ, ให้อาหารช้าง

บ่าย เข้าชม “ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา” พร้อมต้อนรับทุกท่านแวะมาชม-ชิม-ช้อป-แช๊ะ กับบรรยากาศย้อนยุคของตลาดน้ำ ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย พร้อมของอร่อยพื้นบ้านจากทุกภาค พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจ

            
 
 ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง 
อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ : นอนเกาะล้าน เล่นน้ำหาดตาแหวน พัก Sealey Resort Koh Larn โดยเรือ Speed Boat 2 วัน 1 คืน
ราคาพิเศษนี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มีนาคม 2566 นี้เท่านั้น
  

 SEALEY Resort Koh Larn

จำนวนผู้เดินทาง

พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

 

2 ท่านขึ้นไป

 

1,799.-

 

1,799.-

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

900.-

 

800.-

 

 1,500.-

 
 
หมายเหตุ : เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ (ตามตารางด้านบน) นี้รวม
1.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ2.ค่าห้องพัก 1 คืนตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 
 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม : 
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3.ทิปเรือตามความพึงพอใจ
 
การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง 
2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 1,210,464