แพคเกจ นอนเกาะล้านเล่นน้ำหาดตาแหวน 2D1N

 วันแรก          พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน (หาดตาแหวน)

10.30 น.      รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรองสังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

 

 

 11.00 น.      ออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ้ทสู่เกาะล้าน (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) ถึงเกาะล้าน (หาดตาแหวน) ส่งท่านที่ท่าเทียบเรือ ให้ทุกท่านได้เข้าไปฝากสัมภาระไว้ที่ล็อบบี้ของรีสอร์ท SEALEY Resort Koh Larn (เช็คอิน 14.00 น.เป็นต้นไป)

 


12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ CHOKUN (โชกุน)

สำหรับเดินทาง 2-6 ท่าน บริการท่านด้วยเมนู “ข้าวผัดไก่/หมู” + ต้มยำกุ้ง 1 ชาม + ผลไม้ + โค้กและน้ำแข็ง (1 ชุดสำหรับ 2 ท่าน)

สำหรับลูกค้า 8 ท่านขึ้นไป บริการท่านด้วยเมนู 1.ปลากะพงนึ่งมะนาว 2.ผัดขี้เมากุ้ง 3.ปลาหมึกผัดฉ่า 4.หอยลายผัดพริกเผา 5.ยำทะเลรวมมิตร 6.ไข่เจียวหมูสับ 7.แกงจืดเต้าหู้หมูสับ(หม้อไฟ) 8.ผลไม้รวม 9.ข้าวสวย 10.น้ำดื่ม+น้ำแข็ง

                  อิ่มหนำสำราญดีแล้วหลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย หรือจะเช่ามอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวรอบเกาะก็สามารถสอบถามได้จากพนักงานของทางร้านโชกุน

เย็นย่ำ.       ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับชายหาดในยามค่ำคืนตามอัธยาศัย (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)

 

 

วันที่สอง       มองช้างคาเฟ่ – ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา – Legend Siam

                     ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

เช้า               อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย  (เช็คเอาท์ 11.00 น. การเช็คเอาท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

11.00 น.      ให้ท่านได้เช็คเอาท์แล้วนำสัมภาระลงเรือสปีดโบ้ทส่งท่านที่ท่าเรือบาลีฮาย และหากท่านยังพอมีเวลาท่านสามารถเข้าไปท่องเที่ยวยังสถานที่เหล่านี้ได้

                   ..แวะเที่ยวชม “มองช้างคาเฟ่” เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 10.00-19.00 น. มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมชมการแสดง “คัชชาช์แฟนตาซีโชว์” Kassha Fantasy Showวันละ 3 รอบคือ 11.30, 13.30 และ 15.30 (วันหยุดเพิ่มรอบเย็น 17.00 น.) นอกจากบรรยากาศเกร๋ๆ ที่จะให้ทุกท่านได้เก็บภาพสวยๆ ยังมีกิจกรรมต่างให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยน๊า เช่น อาบน้ำช้าง, ขี่ช้างชมธรรมชาติ, ให้อาหารช้าง

บ่าย              เข้าชม “ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา” พร้อมต้อนรับทุกท่านแวะมาชม-ชิม-ช้อป-แช๊ะ กับบรรยากาศย้อนยุคของตลาดน้ำ ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย 

                   พร้อมของอร่อยพื้นบ้านจากทุกภาค พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจ

ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง

อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการ : นอนเกาะล้าน เล่นน้ำหาดตาแหวน โดยเรือ Speed Boat 2 วัน 1 คืน

ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 ตุลาคม 2565 นี้เท่านั้น


SEALEY Resort Koh Larn

จำนวนผู้เดินทาง

พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

 

2 ท่านขึ้นไป

 

1,699.-

 

1,699.-

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

800.-

 

700.-

 

1,400.-

 

หมายเหตุ : เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ

 

อัตราค่าบริการ (ตามตารางด้านบน) นี้รวม

1.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                

2.ค่าห้องพัก 1 คืนตามที่ระบุในรายการ

3.ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ          

4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ

5.ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย      

2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

3.ทิปเรือตามความพึงพอใจ

 

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง

2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

Visitors: 1,207,016